بررسی تأثیر ورود فلسفه اخلاق در پیشبرد مطالعات اقتصاد اسلامی
58 بازدید
محل نشر: طرح پژوهشی-پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی