توسعه تکلیف گرا، رویکردی به توسعه بر مبنای نظریه اخلاق هنجاری اسلام
50 بازدید
محل نشر: مقاله برتر اولین همایش ملی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، تهران 2 خرداد 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی